Stillehavsøsters fra Limfjorden 12 stk. “ikke den runde-flade”.

DKK 300,00 DKK 240,00

Gigas Limfjordsøsters er en helt særlig delikatesse og er fra Limfjorden fanget på 5-7 meters vanddybde, hvor denne invasive østers lever sammen med den oprindelige europæiske østers “Limfjordsøsters”

Normal gror “gigas” østers typen sammen i rev på lavere vand 0-1 meter, så de ikke er til at skille ad og er ikke så faste i kødet og vi syntes ikke de kan bruges til menneske føde.

Men her på dybere vand lever “gigas” østersen enkeltvis og er særlige kødfulde.

Når vi fisker disse invasive “gigas” østers er vi med til at sikre de oprindelige østers og muslingebestande. Da “gigas” østersen fortrænger de øvrige bestande, eftersom den gyder meget mere – gror hurtige og på lavere vand gror sammen i store rev.

4910 på lager